Image Alt

Over Logopedie

Over logopedie

Logopedie is het onderzoeken en verbeteren van de communicatie: goed spreken, luisteren, begrijpen en gebruiken van de taal, het gebruik van de stem en de ademhaling, maar ook het verbeteren van de beheersing en coördinatie van de spieren in het mondgebied bij het slikken. De logopedist ondersteunt dus bij het ontwikkelen en verbeteren van de luister-, schrijf- en leesvaardigheden, bij zowel kinderen als volwassenen. Naast onderzoek en behandeling geeft de logopedist ook advies en informatie over de communicatie, het eten en het drinken.

Over logopedie

Spraak

We spreken in zinnen die bestaan uit woorden, lettergrepen en letters. Door het verkeerd uitspreken van een letter krijgen woorden een andere betekenis.

Taal

Taal is onmisbaar om informatie uit te wisselen. Onvoldoende beheersing beperkt de mogelijkheden om met anderen te communiceren.

Stem

De stem is het middel om te communiceren. Wat je zegt kan een andere betekenis krijgen door de manier waarop woorden worden uitgesproken.

Slikken

Logopedisten behandelen diverse stoornissen in het mondgebied. Bij jonge kinderen en ouderen kunnen er problemen bij zuigen, slikken en kauwen voor komen.

Gehoor

Logopedie gaat over communicatie. Communicatie is een combinatie van spreken en luisteren. Hoe je hoort beïnvloedt dan ook mede je reactie.

FAQ

LogoPlus is aangesloten bij de Nederlandse Vereniging voor Logopedie en Foniatrie (NVLF). Ook op die website zijn antwoorden te vinden op veelgestelde vragen.

Tarieven

Logopedisten behandelen op verwijzing van o.a. huisarts, specialist en tandarts. Indien wij deze verwijzing in ons bezit hebben, worden de behandelingen vergoed via de basisverzekering. Wij hebben in 2020 met alle zorgverzekeraars een contract.
Hierbij geldt dat tot 18 jaar logopedie volledig wordt vergoed vanuit de basisverzekering. Vanaf 18 jaar wordt logopedie ook vergoed, maar dan worden de kosten verrekend met uw eigen risico. Het tarief dat per zitting wordt vergoed verschilt per zorgverzekeraar. Voor meer informatie over vergoedingen verwijzen wij naar de website van de eigen zorgverzekeraar.
De hieronder vermelde tarieven zijn de tarieven in het geval de behandeling of dienst niet door de zorgverzekeraar wordt vergoed.

  • Reguliere behandeling € 40,53
  • Overleg met derden* € 40,53
  • Uitgebreide verslaglegging aan derden* € 40,53 (per half uur)
  • Uitgebreide verslaglegging aanvraag arrangement cluster 2 (vast tarief) € 161,12
  • Verzuimtarief** € 40,53
  • Toeslag bij overleg op locatie € 22,99

* Hierbij gaat het om een overleg met of verslag aan een derde, niet-zijnde de verwijzer. De tarieven voor verslagen en overleggen kunnen wij niet in rekening brengen bij uw zorgverzekeraar. Wanneer u wilt dat wij een (onderzoeks)verslag maken of een overleg bijwonen, dient u dit zelf te betalen of kunt u met bijvoorbeeld de instantie of school te overleggen of zij (een deel) willen betalen.
** Indien u de afspraak niet nagekomen bent, betaalt u het verzuimtarief. U kunt het verzuimtarief niet bij uw verzekeraar declareren, omdat er geen behandeling heeft plaats gevonden.

Afspraken moeten minimaal 24 uur van tevoren telefonisch worden afgezegd.

Klachten- en
geschillenregeling

LogoPlus is aangesloten bij de klachten- en geschillenregeling van het Kwaliteitsregister Paramedici. Mocht het, ondanks ons streven naar volledige klanttevredenheid, gebeuren dat u een klacht heeft, vraag ons dan eerst om een verhelderend gesprek. De logopedist kan nog eens een toelichting geven op de behandelwijze. Blijft u na een gesprek zitten met de klacht of is er een goede reden waarom u het eerste gesprek wilt vermijden, dan kunt u een klacht indienen bij het Klachtenloket Paramedici (KLP).