Image Alt

Onze Praktijk

Logoplus

U kunt bij ons terecht voor alle logopedische klachten: spraak, taal, stem, gehoor, lezen, spelling, slikken en mondgewoonten. Lees bij het onderdeel ‘Over Logopedie’, meer over op welke manier wij u of uw kind kunnen helpen.

Plus voor kwaliteit

Al onze logopedisten zijn ingeschreven in het Kwaliteitsregister voor Paramedici, lid van de Nederlandse Vereniging voor Logopedie en Foniatrie en nemen deel aan een kwaliteitskring in de regio. Zo garanderen wij een hoge kwaliteit van zorg voor onze patiënten. De behandelend logopedist onderzoekt de klacht en geeft gerichte adviezen en oefeningen. Hierdoor krijgt iedere cliënt een passend behandeltraject.

Wij doen mee aan het verzamelen van gegevens en onderzoek van Nivel Zorgregistraties Eerste Lijn. Wij versturen geen informatie waarmee patiënten direct geïdentificeerd kunnen worden. Er is een privacyreglement opgesteld, waarin precies omschreven staat welke gegevens er worden gebruikt en hoe daar mee wordt omgegaan. Wanneer u toch bezwaar heeft tegen het gebruik van uw gegevens, kunt u dit laten weten aan uw zorgverlener, waarna de betreffende gegevens niet gebruikt worden. U leest meer op de website van Nivel. 

nivel_logo-800x597

Plus voor samenwerking

Als praktijk leveren wij een bijdrage aan de Zorggroep Logopedie Rotterdam en Kindercentrum OctoPlus. Verder werkt LogoPlus samen met verschillende disciplines in de regio, zoals: huisartsen, KNO-artsen, diëtisten, orthodontisten, mondhygiënisten en tandartsen, fysiotherapeuten, kinderpsychologen, orthopedagogen, peuterspeelzalen en scholen, het Erasmus MC en het Sint Franciscus Gasthuis.

Plus voor bereikbaarheid

Onze praktijkruimtes zijn modern ingericht en ook prima bereikbaar (ook met het openbaar vervoer). Uiteraard is onze receptie telefonisch bereikbaar en voor meer informatie of direct aanmelden kunt u ook het contactformulier invullen. Je vindt ons verder online op Facebook, Instagram en LinkedIn.