Image Alt

Onze Praktijk

LogoPlus

Je kunt bij ons terecht voor alle logopedische klachten: spraak, taal, stem, gehoor, lezen, spelling, slikken en mondgewoonten. Wij hebben locaties in Rotterdam Noord en Rotterdam Alexander. Lees bij het onderdeel ‘Over Logopedie’, meer over op welke manier wij u, jou of jouw kind kunnen helpen.

Plus voor kwaliteit

Al onze logopedisten zijn ingeschreven in het Kwaliteitsregister voor Paramedici, lid van de Nederlandse Vereniging voor Logopedie en Foniatrie en nemen deel aan een kwaliteitskring in de regio. Zo garanderen wij een hoge kwaliteit van zorg voor onze patiënten.

De behandelend logopedist onderzoekt de klacht en geeft gerichte adviezen en oefeningen. Hierdoor krijgt iedere cliënt een passend behandeltraject. Klik hier voor de afspraken die we hebben vastgelegd in onze behandelovereenkomst LogoPlus.

Wij doen mee aan het verzamelen van gegevens en onderzoek van Nivel Zorgregistraties Eerste Lijn. Wij versturen geen informatie waarmee cliënten geïdentificeerd kunnen worden. Er is een privacyreglement opgesteld, waarin precies omschreven staat welke gegevens er worden gebruikt en hoe daarmee wordt omgegaan. Wanneer je toch bezwaar hebt tegen het gebruik van jouw gegevens, kun je dit laten weten aan jouw zorgverlener, waarna de betreffende gegevens niet gebruikt worden. Je leest meer op de website van Nivel.

Om de kwaliteit van en waardering van onze cliënten over onze behandeling te meten werken wij met het onafhankelijke tevredenheidsonderzoek van Qualiview.

Reacties van onze cliënten november 2022

Plus voor samenwerking

Als logopedisten werken wij veel samen met andere zorgverleners om de beste zorg te kunnen bieden. Zo leveren wij een bijdrage aan de vereniging Zoloro: Zorggroep Logopedie Rotterdam en werken we binnen ParamediPlus en Gezondheidscentrum Alexander samen met andere disciplines. Verder werkt LogoPlus samen met veel verschillende organisaties in de regio, zoals: huisartsen, KNO-artsen, longartsen, diëtisten, orthodontisten, mondhygiënisten en tandartsen, fysiotherapeuten, kinderpsychologen, orthopedagogen, peuterspeelzalen en basisscholen, revalidatiecentra, verpleeghuizen en ziekenhuizen zoals het Erasmus MC en het Franciscus Gasthuis&Vlietland.

Plus voor bereikbaarheid

Onze praktijkruimtes zijn modern ingericht en ook prima bereikbaar (ook met het openbaar vervoer). Je vindt de adressen van onze locaties op de Pagina Contact. Uiteraard zijn wij op werkdagen telefonisch bereikbaar en voor meer informatie of direct aanmelden kun je ook het contactformulier invullen. Je vindt ons verder online op Facebook, Instagram en LinkedIn.