Image Alt

Onze Logopedisten

Onze Logopedisten

Op al onze locaties werken ervaren en ook gespecialiseerde logopedisten. Wij stellen hen graag aan u voor.

Logopedist - praktijkhouder

Zij werkt voornamelijk met baby's en (jonge) kinderen in de peuter-, kleuter- of basisschoolleeftijd aan de spraak- en/of taalontwikkeling. Zij heeft een specialisatie pre-verbale logopedie voor baby’s en jonge kinderen met eet-/ drinkproblemen.

Logopedist - praktijkhouder

Zij werkt veel met kinderen van peuter- en kleuterleeftijd en basisschoolleeftijd met een probleem in de spraak- en/of taalontwikkeling, de luistervaardigheid of met afwijkend mondgedrag. Daarnaast werkt ze ook met tieners en volwassenen aan goed stemgebruik, afwijkend mondgedrag, een goede uitspraak en ademhaling. Zij werkt onder andere met de methoden PROMPT, OMFT en Leespraat. Zij heeft ervaring met kinderen met schisis, autisme of het syndroom van Down.

Logopedist - praktijkhouder

Zij werkt veel met volwassenen met adem- en stemproblemen, of deze functioneel zijn of met een psychogene achtergrond. Daarnaast werkt zij ook veel met kinderen van kleuterleeftijd en basisschoolleeftijd aan de spraak- en/of taalontwikkeling.

Logopedist - praktijkhouder

Zij werkt veel met kinderen van peuter-, kleuterleeftijd en basisschoolleeftijd met een probleem in de spraak- en/of taalontwikkeling, de luistervaardigheid, met afwijkend mondgedrag of stotteren. Daarnaast werkt ze ook met tieners en volwassenen aan afwijkend mondgedrag en een goede uitspraak. Zij werkt onder andere met de methoden PROMPT, OMFT en Leespraat en heeft ervaring met (jonge) kinderen met autisme.

Zij werkt veel met kinderen in de peuter-, kleuterleeftijd en basisschoolleeftijd met een probleem in de spraak- en/of de taalontwikkeling. Ook behandelt zij kinderen, tieners en volwassenen met afwijkende mondgewoonten. Zij werkt hiervoor met de methode OMFT.

Logopedist

Zij werkt veel met kinderen in de peuter-, kleuterleeftijd en basisschoolleeftijd met een probleem in de spraak- en/of taalontwikkeling en afwijkende mondgewoonten (OMFT). Ook behandelt zij ouderen met neurologische problemen zoals slikproblemen of een spraak- / taalprobleem (dysartrie / afasie).

Logopedist

Zij is gespecialiseerd in de behandeling van communicatie-, taal-, spraak- en slikstoornissen bij neurologische aandoeningen (zoals CVA, MS, ALS en dementie). Zij is geregistreerd afasietherapeut. Verder behandelt ze kinderen, jongeren en volwassenen met adem- en stemproblemen en problemen in de spraak- en taalvaardigheid.