Image Alt

Onze Logopedisten

Onze Logopedisten

Op al onze locaties werken ervaren en ook gespecialiseerde logopedisten. Wij stellen hen graag aan u voor.

Logopedist - praktijkhouder

Zij werkt voornamelijk met baby's en (jonge) kinderen in de peuter-, kleuter- of basisschoolleeftijd aan de spraak- en/of taalontwikkeling. Daarnaast biedt zij begeleiding bij lees- en spellingproblemen. Zij heeft een specialisatie pre-verbale logopedie voor baby’s en jonge kinderen met eet-/ drinkproblemen.

Logopedist - praktijkhouder

Zij werkt veel met kinderen van peuter- en kleuterleeftijd en basisschoolleeftijd met een probleem in de spraak- en/of taalontwikkeling en de luistervaardigheid. Ook heeft zij veel ervaring met de behandeling van afwijkend mondgedrag met OMFT. Daarnaast behandelt ze ook tieners en volwassenen voor goed stemgebruik, een goede uitspraak en ademhalingsproblemen, waaronder astma, COPD, hyperventilatie en klachten bij Covid-19. Zij heeft ervaring met kinderen met schisis, autisme of het syndroom van Down en werkt onder andere met de methoden PROMPT en Leespraat.

Logopedist - praktijkhouder

Zij werkt veel met volwassenen met adem- en stemproblemen, of deze functioneel zijn of met een psychogene achtergrond. Ook heeft ze ervaring met het behandelen van klachten bij Covid-19. Daarnaast werkt zij ook veel met kinderen van kleuterleeftijd en basisschoolleeftijd aan de spraak- en/of taalontwikkeling.

Logopedist - praktijkhouder

Zij werkt veel met kinderen van peuter-, kleuterleeftijd en basisschoolleeftijd met een probleem in de spraak- en/of taalontwikkeling, de luistervaardigheid, met afwijkend mondgedrag of stotteren. Daarnaast werkt ze ook met tieners en volwassenen aan afwijkend mondgedrag en een goede uitspraak. Zij werkt onder andere met de methoden PROMPT, OMFT en Leespraat en heeft ervaring met (jonge) kinderen met autisme.

Zij werkt veel met kinderen in de peuter-, kleuterleeftijd en basisschoolleeftijd met een probleem in de spraak- en/of de taalontwikkeling. Ook behandelt zij kinderen, tieners en volwassenen met afwijkende mondgewoonten met OMFT, stem- en/of ademklachten en klachten bij Covid-19. Daarnaast biedt zij begeleiding bij lees- en spellingproblemen.

Logopedist

Zij werkt met kinderen in de basisschoolleeftijd, jongeren, volwassenen en ouderen met een probleem in de spraak- en/of taalontwikkeling, adem, stem en afwijkende mondgewoonten (OMFT). Zij is gespecialiseerd in de behandeling van neurologische problematiek en is geregistreerd afasietherapeut. Zij behandelt volwassenen en ouderen met neurologische problematiek zoals slikproblemen (dysfagie) of een spraak- /taalprobleem (dysartrie / afasie) en klachten bij Covid-19.

Logopedist

Zij is gespecialiseerd in de behandeling van communicatie-, taal-, spraak- en slikstoornissen bij neurologische aandoeningen (zoals CVA, MS, ALS en dementie) en Covid-19. Zij is geregistreerd afasietherapeut. Verder behandelt ze kinderen, jongeren en volwassenen met adem- en stemproblemen en problemen in de spraak- en taalvaardigheid.

Zij heeft ervaring met het behandelen van mensen met stem-, ademhaling- en globusklachten. Daarnaast heeft zij veel affiniteit met het behandelen jonge kinderen tussen de 2-5 jaar met problemen in de productieve taal- en spraakontwikkeling.