Selma Fredriks

Selma Fredriks
Logopedist
Book appointment
We are here for you.
Book appointment
Specialisatie: Afasietherapie, logopedie voor volwassenen met een neurologische spraak-, taal- of slikstoornis.

Zij is gespecialiseerd in de behandeling van communicatie-, taal-, spraak- en slikstoornissen bij neurologische aandoeningen (zoals CVA, MS, ALS en dementie). Zij is geregistreerd afasietherapeut. Verder behandelt ze kinderen, jongeren en volwassenen met adem- en stemproblemen en problemen in de spraak- en taalvaardigheid.

Specialty Logopedist
Work Days