Annemarijn Dijkstra

Annemarijn Dijkstra
Logopedist
Book appointment
We are here for you.
Book appointment
Specialisatie: Afasietherapie, logopedie voor volwassenen met een neurologische spraak- of taalstoornis.

Logopedist. Haar specialisaties zijn neurologische aandoeningen als gevolg van niet-aangeboren hersenletsel (NAH), met in het bijzonder afasie. Ze werkt daarnaast ook veel met kinderen met een probleem in de spraak- en/of taalontwikkeling. Specialisatie: Afasietherapie, logopedie voor volwassenen met een neurologische spraak- of taalstoornis.

Specialty Logopedist
Work Days