Welkom bij onze praktijk

Direct aanmelden

Binnen LogoPlus zijn negen logopedisten werkzaam, welke hoge kwaliteit van zorg leveren op zes verschillende locaties in Rotterdam.

Meer informatie

Over ons

De praktijk bestaat in de huidige vorm sinds 2011 en is een voortzetting van de al sinds 1985 gevestigde praktijk 'LCR', oftewel Logopedisch Centrum Rotterdam Noord.

U kunt bij ons terecht voor alle logopedische klachten. Lees bij het onderdeel 'Over Logopedie', meer over wat wij voor u of uw kind kunnen betekenen.

Al onze praktijkruimtes zijn modern ingericht en prima bereikbaar, zowel met de auto als met het openbaar vervoer. De naam LogoPlus is dan ook niet zomaar gekozen. Meer daarover leest u bij 'Onze praktijk'.

Meer weten

Partners LogoPlus

Over logopedie

Logopedie is het onderzoeken en verbeteren van de communicatie: goed spreken, luisteren, begrijpen en gebruiken van de taal, het gebruik van de stem en de ademhaling, maar ook het verbeteren van de beheersing en coördinatie van de spieren in het mondgebied bij het slikken

De logopedist ondersteunt dus bij het ontwikkelen en verbeteren van de luister-, schrijf- en leesvaardigheden, bij zowel kinderen als volwassenen. Naast onderzoek en behandeling geeft de logopedist ook advies en informatie over de communicatie, het eten en het drinken.

Spraak

We spreken in zinnen die bestaan uit woorden, lettergrepen en letters. Door het verkeerd uitspreken van een letter krijgen woorden een andere betekenis.

Meer info op logopedie.nl

Taal

Taal is onmisbaar om informatie uit te wisselen. Onvoldoende beheersing beperkt de mogelijkheden om met anderen te communiceren.

Meer info op logopedie.nl

Stem

De stem is het middel om te communiceren. Wat je zegt kan een andere betekenis krijgen door de manier waarop woorden worden uitgesproken.

Meer info op logopedie.nl

Slikken

Logopedisten behandelen diverse stoornissen in het mondgebied. Bij jonge kinderen en ouderen kunnen er problemen bij zuigen, slikken en kauwen voor komen.

Meer info op logopedie.nl

Gehoor

Logopedie gaat over communicatie. Communicatie is een combinatie van spreken en luisteren. Hoe je hoort beïnvloedt dan ook mede je reactie.

Meer info op logopedie.nl

FAQ

LogoPlus is aangesloten bij de Nederlandse Vereniging voor Logopedie en Foniatrie (NVLF). Ook op die website zijn antwoorden te vinden op veelgestelde vragen.

Meer info op logopedie.nl

Logopedisten behandelen o.a. op verwijzing van huisarts, specialist en tandarts. Indien wij deze verwijzing in ons bezit hebben, worden de behandelingen vergoed via de basisverzekering. Wij hebben met alle zorgverzekeraars een contract.

Hierbij geldt dat tot 18 jaar logopedie wordt volledig vergoed vanuit de basisverzekering. Vanaf 18 jaar wordt logopedie ook vergoed, echter worden de kosten verrekend met uw eigen risico. Het tarief dat per zitting wordt vergoed verschilt per zorgverzekeraar.

Voor meer informatie over vergoedingen verwijzen wij u naar de website van uw zorgverzekeraar. Onze standaardtarieven vindt u in de bijlage.

Voorbeeld behandeling Laxvox

Onze praktijk

Plus voor kwaliteit

Al onze logopedisten nemen deel aan kwaliteitskringen in de regio, zijn ingeschreven in het Kwaliteitsregister voor Paramedici en zijn lid van de Nederlandse Vereniging voor Logopedie en Foniatrie. Zo garanderen wij de kwaliteit van zorg voor onze patiënten. De behandelend logopedist onderzoekt de klacht en geeft gerichte adviezen en oefeningen. Hierdoor krijgt iedere cliënt een passend behandeltraject. Kijk op onze website voor meer uitleg en ervaringen van onze cliënten.

Plus voor samenwerking

Als praktijk leveren wij een bijdrage aan de Zorggroep Logopedie Rotterdam en Kindercentrum OctoPlus. Verder werkt LogoPlus samen met verschillende disciplines in de regio, zoals: huisartsen, kno-artsen, diëtisten, orthodontisten, mondhygiënisten en tandartsen, fysiotherapeuten, kinderpsychologen, orthopedagogen, peuterspeelzalen en scholen, Erasmus MC en het Sint Franciscus Gasthuis.

Plus voor bereikbaarheid

Onze praktijkruimtes zijn modern ingericht en ook prima bereikbaar (met het openbaar vervoer). Uiteraard is onze receptie telefonisch bereikbaar en voor meer informatie of direct aanmelden kunt u ook eenvoudig onderstaand formulier invullen. Je vindt ons verder online op Facebook, Instagram en LinkedIn.

Onze logopedisten

Op al onze locaties zijn meerdere ervaren en ook gespecialiseerde logopedisten werkzaam.
Wij stellen hen dan ook graag even aan u voor.

In 2001 is Brenda afgestudeerd aan de Hogeschool van Rotterdam, waarna zij is gestart als praktijkhouder en logopedist bij LogoPlus. Sinds 2007 heeft zij ook een specialisatie 'preverbale logopedie'. Zij werkt vooral met (hele jonge) kinderen en hun ouders op het gebied van spraak, taal, eet- en drinkstoornissen.

In 2005 heeft Geke haar studie Logopedie aan de Hogeschool Rotterdam afgerond. Sinds 2007 is zij werkzaam als praktijkhouder en behandelaar bij LogoPlus. Zij behandelt kinderen en volwassenen met een probleem in de spraak- en/of taalontwikkeling, de luistervaardigheid of met afwijkend mondgedrag.

Ook Roos is in 2010 afgestudeerd als logopedist, zij studeerde aan de Paramedische Hogeschool Eindhoven. In 2011 is zij het team van LogoPlus komen versterken, waar zij in mei 2015 ook praktijkhouder is geworden. Haar extra kennis en ervaring ligt op het gebied van adem- en stemproblemen en psychogene spreekstoornissen.

Rosemarie is in 2010 afgestudeerd aan de Hogeschool Rotterdam. Sindsdien is zij werkzaam als logopedist en vanaf 2011 bij LogoPlus. In mei 2015 werd ook zij praktijkhouder. Naast de algehele behandelig van spraak- en taalstoornissen, is zij gespecialiseerd in het behandelen van stotteren bij kinderen.

Om de kwaliteit van onze dienstverlening op een constant en hoog niveau te houden, bestaat ons team naast de praktijkhouders ook uit een aantal vaste logopedisten.

Profielfoto

Anitsia Ansems werkt sinds 2015 bij ons in de praktijk. Zij is afgestudeerd logopedist en is daarnaast zangdocent. Haar specialismen liggen op het gebied van stem- en neurologische problematiek. Naast haar werk bij LogoPlus, werkt zij verder ook als zangeres en vocal coach.

Annemarijn Dijkstra versterkt sinds 2016 ons team. Haar specialisaties zijn neurologische aandoeningen als gevolg van niet-aangeboren hersenletsel (NAH), met in het bijzonder afasie. Naast haar werk als logopedist volgt zij ook een post-HBO-opleiding 'Neurogene Communicatiestoornissen'.

Profielfoto
Profielfoto

Daniëlle Verkerk is medio 2017 afgestudeerd als logopedist aan de Hogeschool Rotterdam. Zij heeft ook ervaring in het werk op verschillende SBO-scholen en het kinderdagverblijf. Op dit moment werkt zij daarom veelal met jonge kinderen die kampen met spraak- en taalproblemen.

Inge Bos - Vermaat werkt vanaf 2015 bij onze praktijk. Zij is afgestudeerd als logopedist en heeft zich tijdens haar studie verdiept in het onderzoeken en behandelen van spraak- en taalstoornissen en afwijkende mondgewoonten. Zij is ook gespecialiseerd stotteren en spellingsproblematiek.

Profielfoto
Profielfoto

Janna van Opijnen werkt sinds 2016 bij LogoPlus. Zij is afgestudeerd in 2014 en heeft zich verder in januari 2016 gespecialiseerd in eet- en drinkproblemen bij zeer jonge kinderen. Zij behandelt ook kinderen met spraak- taalproblemen en volwassenen met stemproblemen.

Antwoord krijgen op vragen

Vult u onderstaand formulier zo volledig mogelijk in, dan kunnen wij u zo goed mogelijk van dienst zijn.

Let op! Indien het niet om u zelf gaat, maar bijvoorbeeld om uw kind, vul dan óók de naam van de cliënt in.

Uw eigen voor- en achternaam zijn verplicht, zodat wij weten met wie contact op te nemen.
Uw eigen voor- en achternaam zijn verplicht, zodat wij weten met wie contact op te nemen.
Wij hebben tenminste een geldig telefoonnummer nodig waarop wij u overdag kunnen bereiken.
Voorkeur locatie
Graag een korte toelichting of vraag waarop u antwoord wenst te ontvangen.
Spam controle *

Geef het antwoord op de vraag in kleine letters. Dit is om te voorkomen dat wij veel spam ontvangen.
Akkoord *
Wij zijn verplicht u te wijzen op onze voorwaarden, waarmee u akkoord dient te gaan voordat u persoonsgegevens aan ons mag verstrekken.